Współpracuję z firmami, organizacjami (warsztaty) oraz pomagam indywidualnie (konsultacje).
WARSZTATY, WYKŁADY
Mogę poprowadzić w Twojej firmie, szkole, czy przedszkolu warsztaty lub wykłady dla rodziców. Specjalizuję się w strategiach wychowawczych rozwijających u dzieci umięjętności uczenia się (koncentracja, motywacja, mnemotechniki, oraz skuteczne metody nauki). Prowadzę również warsztaty z kompetencji przyszłości, dla rodziców i dzieci.
KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Pomogę Ci w Twoich rodzicielskich wyzwaniach. Mogę poprowadzić tutoring nauki Twojego dziecka – pomóc mu znaleźć najlepsze strategie i metody nauki, wpierając rozwój jego koncentracji i pamięci. Wspieram również rodziców, prowadząc konsultacje problemów związanych z nauką, samodzielnością czy koncentracją dzieci. Pomagam rodzicom dzieci dyslektycznych.